Καλως ήρθατε στη Yiamco Engineering

Η Εταιρεία μας

About

Η εταιρία Yiαmco, ιδρύθηκε το έτος 1988 από τον Ευστάθιο Γιαμουγιάννη, με σκοπό την κατασκευή ηλεκτρομηχανολογικών έργων, καθώς και την εμπορία ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Η εταιρία μας επίσης, από το 2000 σε άμεση συνεργασία (λόγω συμμετοχής της στο εταιρικό σχήμα) με άλλες εταιρείες όπως η «Αιολίς ΟΕ», η «Δεξιθέα ΟΕ», και η «Αιολική Γη ΟΕ», συμμετείχε σε οικοδομικές κατασκευές, έχοντας την ευθύνη επίβλεψης, παρακολούθησης και συντονισμού των αντίστοιχων κτηριακών κατασκευών.

Στα χρόνια λειτουργίας της, έχει κατασκευάσει ή ανακατασκευάσει και συντηρήσει, μεγάλο αριθμό εγκαταστάσεων σε κτίρια γραφείων και άλλου τύπου κτιριακών εγκαταστάσεων (καταστήματα, συνεργεία, χώρους αποθηκών) του ιδιωτικού, αλλά και του δημόσιου τομέα, είτε με απ’ ευθείας εργολαβίες, είτε ως υπεργολάβος άλλων τεχνικών εταιριών. Από το 2007 ασχολείται επίσης με τη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση Φωτοβολταϊκών Πάρκων για λογαριασμό πελατών της.

Μετά από 35 χρόνια συνεχούς και επιτυχημένης πορείας, το 2023 η εταιρεία παραδόθηκε στη νέα γενιά, με την Αλίκη Γιαμουγιάννη, πολιτικό μηχανικό και κόρη του ιδρυτή της Στάθη Γιαμουγιάννη, να αναλαμβάνει τη διεύθυνσή της. Έτσι, η εταιρεία συνεχίζει τη λειτουργία της υπό τη νέα διοίκηση, παραμένοντας πιστή στις αξίες και την ποιότητα που τη διέκριναν κατά την πορεία της.

My account